November 24, 2021

Trong khoa học quản trị, nguyên tắc SMART là công cụ để các nhà quản trị đánh giá tính hiệu quả của mục tiêu. Để lập

Read More

November 24, 2021

Bạn hẳn vẫn thường nghe đến hai từ sứ mệnh. Các tập đòan, công ty thường công bố sứ mệnh của mình rất rõ. Sứ mệnh

Read More