BỘ CÔNG CỤ MIỄN PHÍ

1. Bảng mục tiêu cuộc đời

Giúp bạn đánh giá chính xác năng lực bản thân dựa trên số điểm và biểu đồ

2. Bảng kiểm soát các yếu tố trong cuộc sống

Giúp bạn kiểm soát tốt các yếu tố diễn ra chung quanh cuộc sống để quản trị cuộc đời tốt hơn

2. Ma trận quản lý thời gian

Giúp bạn quản lý thời gian quý báu của bản thân một cách hiệu quả nhất

4. Bảng thực hành SE

Giúp bạn đánh giá chính xác năng lực bản thân dựa trên số điểm và biểu đồ

5. Bảng quản trị rủi ro dành cho cá nhân

Giúp bạn kiểm soát tốt các yếu tố diễn ra chung quanh cuộc sống để quản trị cuộc đời tốt hơn

6. Ví dụ phân tích đánh giá năng lực bản thân

Giúp bạn quản lý thời gian quý báu của bản thân một cách hiệu quả nhất

Trang chủ
Công cụ
Tìm kiếm
Hotline